Ηλεκτρικά Εργαλεία Ασφάλειας Και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι μια από τις μεγαλύτερες ευκολίες για γρήγορη εκτέλεση επαγγελματικών και επαγγελματικών εργασιών, αλλά επειδή τα ηλεκτρικά εργαλεία λειτουργούν συχνά με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας για να έχετε και πρόσθετο energy saving στο σπίτι.

Ηλεκτρικά Εργαλεία Ασφάλειας

Ακολουθούν μερικές συμβουλές ασφαλείας γρήγορου ηλεκτρικού εργαλείου.

  • Συμβουλή 1 – Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για το περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που κατασκευάζονται για εξωτερική χρήση έχουν καλύτερη μόνωση, βαρύτερη καλωδίωση και τριπλή γείωση.
  • Συμβουλή 2 – Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ελεύθερο και μακριά από τη ζώνη “δράσης” του εργαλείου.
  • Συμβουλή 3 – Εάν εμφανίσετε χτυπήματα ή κομμάτια στο καλώδιο, επιθεωρήστε τα αμέσως. Εάν είναι σοβαρό, σκεφτείτε να αντικαταστήσετε το καλώδιο. Ως έσχατη λύση χρησιμοποιήστε ταινία για να την προστατέψετε από τα στοιχεία για μικρά ψευδάκια.
  • Συμβουλή 4 – Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και όλες τις συνδέσεις για σημάδια θραύσης.
  • Συμβουλή 5 – Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων σε βρεγμένες επιφάνειες καθώς το νερό είναι ένας καλός ηλεκτρικός αγωγός. Σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες – σπασμένα κορδόνια, δυσλειτουργίες του μηχανήματος κ.λπ., μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο σοκ.
  • Συμβουλή 6 – Μην βυθίζετε ποτέ το ηλεκτρικό σας εργαλείο σε νερό – φαίνεται προφανές αλλά πρέπει να ειπωθεί.
  • Συμβουλή 7 – Διατηρήστε την περιοχή εργασίας σας καθαρή – η σκόνη μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
  • Συμβουλή 8 – Ακολουθήστε τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες από τον κατασκευαστή, κυρίως πριν καταλήξετε σε κάποια από τις πατέντες για ρεύμα που μπορεί να γνωρίζετε.

Εντάξει, οπότε αυτές είναι μερικές συμβουλές ασφαλείας, τίποτα δεν ξεπερνάει τη συνείδηση ​​της ασφάλειας και θέτει την ασφάλεια ως προτεραιότητα κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Γι ‘αυτό να είστε ασφαλής και απολαύστε τη δουλειά σας.